obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb...

Výzva pro předkládání projektů v programu prevence rizikového chování pro děti a mládež 2019 - MŠMT

F - finance

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 (dále jen „výzva“)

Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům „prevence a etické výchovy"

F - finance

Královéhradecký kraj má v současné době vyhlášeny dotační programy:

1) Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

2) Etická výchova ve školách

Do 1) programu mohou své žádosti zadávat v systému DOTIS a současně zaslat v papírové podobě jak školy a školská zařízení, tak NNO z území Královéhradeckého kraje (KHK) či na něm působící. Max. výše dotace je ve výši 50 000 Kč, max. podíl dotace může činit 70 %.

PorCeTa, o.p.s.

S - síť služeb

Kontaktní osoby:

PhDr. Miroslava Horecká – ředitelka organizace, e-mail: horeckaatporceta [dot] cz, tel.: 777 882 002

Mgr. Radka Šimonová – vedoucí střediska primární prevence, e-mail: simonovaatporceta [dot] cz, tel.: 775 361 188

 

THEIA - krizové centrum, o.p.s.

S - síť služeb

Kontaktní osoby

Gabriela Bukovská

Koordinátorka programů primární prevence

tel.: +420 774 618 412

e-mail: bukovskaattheia [dot] cz

Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům „prevence a etické výchovy“

F - finance

Královéhradecký kraj na rok 2016 bude poprvé rozdělovat finanční prostředky do dotačních programů a mimořádných účelových příspěvků v závislosti na zřizovateli žadatele. Lhůty pro podání žádosti jsou vyhlášeny:

Vyúčtování dotace za rok 2015

F - finance

Dle metodického pokynu a v souladu s platnou legislativou je třeba, aby subjekty, které dostaly dotaci na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2015 (přehled poskytnutých dotací najdete zde), odevzdaly do 15. 2. 2016 (rozhodující je razítko pošty):

Dotace na rok 2016

F - finance

Na konci loňského roku schválila porada vedení MŠMT návrhy dotační komise MŠMT na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2016.

Celkem bylo podpořeno 191 projektů v celkové výši téměř 20 milionů Kč.

Celkový přehled projektů najdete v tomto souboru.

Dotace na rok 2014 byly schváleny

F - finance

Dne 7. 1. 2014 byla poradou vedení a ministrem školství schválena finanční podpora na realizaci projektů aktivit primární prevence.

Dle Metodiky č. j.: MŠMT-18917/2012-27/2 bylo ze 344 projektů podpořeno 160 v celkové výši necelých 20 milionů Kč.

Na realizaci aktivit protidrogové prevence bylo přiděleno 10,8 milionu Kč, na realizaci aktivit prevence kriminality 8,8 milionu Kč.

Výsledný seznam podpořených a nepodpořených projektů najdete na výše uvedené adrese.

 

Semináře pro žadatele o dotace 2014 - MŠMT

F - finance

Seminář pro žadatele o dotace 2014 se uskuteční
5. 9. 2013 od 9-11 hod. Praha – MŠMT v budově C, místnost 81 – pro případ registrace klikněte zde
6. 9. 2013 od 9-11 hod. Praha – MŠMT v budově C, místnost 81 – pro případ registrace klikněte zde

Syndikovat obsah