Středočeský kraj - dotační řízení v rámci Fondu prevence pro rok 2022

Středočeský kraj vypsal pro rok 2022 dotační řízení v rámci Fondu prevence a lze zažádat o finanční podporu. Prioritně bude podpořeno Specializační studium pro školní metodiky prevence.

Termín podání je od 12.1. 2022  do 27.1. 2022 ( do 15:00 hodin).

Částka, o kterou lze žádat: min. 10 tis., max. 200 tis.

U všech programů je nezbytná spoluúčast školy  5% na projekt.

 

Partneři

Osprch
odsazení
Mšmt
Adiktologie
odsazení