certifikovaná organizace

Světlo Kadaň z.s.

S - síť služeb

Posláním programu je:

- cílené ovlivňování postojů cílové skupiny tak, aby se vyhnula rizikovému chování, užívání návykových látek (včetně legálních), aby si dokázala odpovědět na otázky sociální adaptace a komunikace, vyhnula se dalšímu asociálnímu chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování.

Okresní metodik Svitavy

S - síť služeb

Okresní metodik Svitavy – PhDr. Petra Novotná, tel. kontakt: 775 575 480, 461 532 486

PorCeTa, o.p.s.

S - síť služeb

Kontaktní osoby:

PhDr. Miroslava Horecká – ředitelka organizace, e-mail: horeckaatporceta [dot] cz, tel.: 777 882 002

Mgr. Radka Šimonová – vedoucí střediska primární prevence, e-mail: simonovaatporceta [dot] cz, tel.: 775 361 188

 

THEIA - krizové centrum, o.p.s.

S - síť služeb

Kontaktní osoby

Gabriela Bukovská

Koordinátorka programů primární prevence

tel.: +420 774 618 412

e-mail: bukovskaattheia [dot] cz

R-Ego, z.s.

S - síť služeb

Účelem spolku je prevence a komplexní programy v oblasti rizikového chování dětí a dospívající mládeže. Dále poskytování služeb informačních, vzdělávacích a poradenských a poskytování sociální služby podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Prevalis

S - síť služeb

Kontaktní osoba:

Mgr. Adéla Dvořáková

 

 

Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/t/pprch/prevalis

Spolek psychologických služeb

Služby v oblasti všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování pro cílovou skupinu dětí, rodičů a pedagogů v Jihomoravském kraji. Na základních školách a víceletých gymnáziích realizujeme interaktivní program o dvanácti lekcích UNPLUGGED pro žáky ve věku 12 let. Pro rodiče žáků realizujeme program UNPLUGGED pro rodiče. S cílovou skupinou dětí z dětských domovů realizujeme interaktivní program selektivní prevence STATEČNÁ SRDCE, který zahrnuje 14 lekcí a třídenní tréninkový pobyt.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Centrum PRVoK je univerzitní pracoviště zaměřené na problematiku rizikového chování spojeného s informačními a komunikačními technologiemi. Orientuje se zejména na

  • kyberšikanu,
  • kybergrooming,
  • kyberstalking,
  • sexting,
  • metody sociálního inženýrství,
  • ochranu osobních údajů v prostředí internetu

a další fenomény.

Tématicky se PRVoK věnuje těmto oblastem:

Aktivity Centra PRVoK

 

ProPrev

S - síť služeb

Kontaktní osoby:

Mgr. Eva Vaňkátová

tel: +420 606 292 100

Mgr. Jana Stanzelová

tel: +420 604 466 074

email: proprevatcentrum [dot] cz

 

 

​Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/t/pprch/proprev-z-s

Prevalis, z. s.

S - síť služeb

Hlavní aktivitou Prevalisu je realizace školské primární prevence rizikového chování, akreditovaného

vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, inovací ve vzdělávání a realizace aktivit na podporu

a ochranu zdraví a podporu pohybových aktivit.

Syndikovat obsah