Výzkumy: kyberšikana

Publikováno Název Typ Anotace
02.01.2012 Bezpečnost dětí na internetu jednorázové výzkumy

 

Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jak používají internet děti ve věku 12–17 let a zda jsou vystaveny možnému ohrožení, které souvisí s ...

02.01.2012 NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ šetření

Cílem výzkumného šetření Nebezpečí internetové komunikace 2 (realizovaného v listopadu až prosinci roku 2010) bylo zjistit následující data:
A. Zkušenosti...

29.11.2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 zprávy z výzkumů

Společnost Seznam.cz a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně zrealizovaly průzkum mezi více než...

09.03.2014 Výzkum rizikového chování českých dětí na internetu 2013 jednorázové výzkumy

Největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu (více než 21 000 zúčastněných) ukazuje, že školáci a studenti se nejčastěji...

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost nového metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? – Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář
* Bezpečí...

16.07.2014 Výzkum rizikového chování českých pubescentů a adolescentů jednorázové výzkumy

Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí. Celkem 40 procent z...

17.06.2016 Národní výzkum kyberšikany českých učitelů jednorázové výzkumy, zprávy z výzkumů

Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel.

Kdo je podle vaší zkušenosti efektivním realizátorem primární prevence ve školách? ankety

* sama škola
* pedagogicko-psychologická poradna
* středisko výchovné péče
* nestátní nezisková organizace
* jiný subjekt

Ve dnech 21.-22.9. se uskutečnil seminář v Plzni k primární prevenci rizikového chování. Jak jej hodnotíte? ankety

* Přínosný, naplnil má očekávání.
* Nepřínosný.

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost nového metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář...