Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR

V - výzkumy
Datum publikování: 
29. říjen 2010

Práce prezentuje trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR v období 1994–2006. Pozornost je věnována také psychosociálnímu. Analýzy se opírají o data získaná při řešení mezinárodního projektu The Health Behaviour in School-aged Children. Reprezentativní vzorky z let 1994, 1998, 2002 a 2006 mají velikost 3585, 3703, 5012 a 4782 žáků.

Cíl.

kontextu kouření.

 

Metody

kterého se ČR účastní od roku 1994. Metodou získání dat bylo školní dotazové šetření.

 

Soubor