Východiska

Typické rysy
1) Je časově neomezená – útočník může oběť obtěžovat 24 hodin denně
2) Publikum široké – kdokoliv
3) Obsah se šíří velmi rychle – prostřednictvím informačních technologií
4) Anonymita pachatelů – je zpravidla obtížné, pokud je pachatel zdatný v práci s PC, mobilem apod., vypátrat jeho identitu
5) Změna pojetí osobnosti agresora x oběti – anonymita informačních technologií umožňuje útočit i zjevně fyzicky slabším jedincům na zdatné oběti
6) Možná neúmyslnost – zveřejnění fotografií nemusí být vždy míněno jako útok na kohokoliv, nicméně může ve výsledku způsobit nepříjemnosti oběti
Principy (proč to pachatelé dělají):
1) Uvolnění
2) Uznání
3) Posílení pocitu sounáležitosti
4) Demonstrace síly
5) Strach

Příčiny a spouštěče:
1) Je to „normální“
2) Nuda
3) Kulturní konflikty
4) Spory ve třídě
5) Rozpad přátelství
6) Proměna třídního kolektivu
7) Zveřejnění osobních informací

Jak na ní – co nepodcenit –
1) Žáci často netuší, čeho se dopouštějí
2) Důležité včas vysvětlit důsledky jednání
3) Učitelé musejí respektovat a akceptovat fakt, že počítače k dnešní době patří (stejně jako mobily)

Jak kyberšikanu rozpoznat, indikátory –
1) Schránky důvěry
2) Zhoršení atmosféry ve třídě / škole
3) Rozpady přátelství
4) Během školních akcí
• Zdravotní potíže
• Změny chování
• Ztrácení osobních věcí
• Zlehčování situace

R - rizikové chování