Setkání středisek výchovné péče

1. červen 2018 - zahájení: 10:00, ukončení: 14:30

Národní ústav pro vzdělávání si Vás dovoluje ve spolupráci

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pozvat na

SETKÁNÍ STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

dne 1. června 2018

Setkání se uskuteční v čase 10:00 – 14:30 na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na adrese Karmelitská 529/5, Praha 1, místnost C 081.

Program:

10.00 – 10.15 Organizační informace

10:15 – 10:45 Systém prevence ve vztahu ke školské problematice (Mgr. Sklenář)

10:45 – 11:00 Představení aktivit NÚV (PhDr. Myšková)

11:00 – 11:15 Metodické doporučení PPRCH a jeho přílohy (PhDr. Nevoralová)

11:15 – 11:30 Ověřování kvality programů školské primární prevence (Bc. Petrenko)

11:30 – 11:45 Analýza činností SVP (PhDr. Myšková)

přestávka

12:15 – 13:00 Standardy SVP (PhDr. Myšková, Bc. Petrenko)

13:00 – 13:15 Plán nastavení a rozvoje SVP v rámci ČR (Mgr. Štěrbová)

13:15 – 13:45 GDPR ve vztahu ke školské problematice a SVP (Ing. Sychra)

13:45 – 14:30 dotazy, diskuse a ukončení

 

Místo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
Praha 1 118 00
Javascript is required to view this map.
Hlavní město Praha

Aktuálně je registrace na tuto akci (Událost) uzavřena.