Seminář Homofobie a transfobie jako témata pro českou školu

30. říjen 2014 - zahájení: 9:30, ukončení: 17:00

Homofobie a transfobie jako témata pro českou školu

pořádané

Min. školství, mládeže a tělovýchovy a Min. pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

 

čtvrtek 30. 10. 2014, 9:30 až 17:00 (předpoklad)

budova MŠMT, Karmelitská, Praha

 

 

V únoru letošního roku se v médiích objevila informace o sebevraždě 14tiletého školáka z Královéhradecka, jejímž motivem byl pocit nepřijetí homosexuality v naší společnosti. Prakticky každý rok v ČR umisťují sociální pracovníci a pracovnice do ústavní péče děti a mladistvé, jejichž homosexualita či transsexualita je důvodem, proč je rodiče vyhodí z domu. Tyto případy se dají zahrnout pod termíny homofobie, resp. transfobie. Ty se objevují sice sporadicky, ale stále častěji nejen na veřejnosti, ale i v souvislosti s dětmi, mládeží a školou. Jen málokdy ale existuje představa, co všechno homofobie a transfobie jsou, co je způsobuje, nakolik jsou v českých školách přítomny, v čem jsou oproti jiným rizikovým jevům specifické a jaké mají důsledky pro školu, školní kolektivy i jednotlivé studující.

                Tento seminář se zaměří na výše nastolené otázky a témata. Seminář se objevuje pět let poté, co vznikla iniciativou Úřadu vlády ČR příručka „Homofobie v žákovských kolektivech“ (autoři Smetáčková a Braun). Otázky, které po té době vyvstávají: Pomohla nějak tato příručka, je používána a jaké jsou s ní zkušenosti? Jak se s tématem pracuje v zahraničí? Co chybí pro zlepšení situace v Česku? Vedle zhodnocení příručky budou účastníkům a účastnicím představeny projekty vzdělávací a primární prevence jak z Česka, které v posledních letech vznikly, tak ze zahraničí. Podobně budou představeny a diskutovány i existující zahraniční příručky pro školy a výuku.

 

Místo
MŠMT
Karmelitská 7
Praha 1 11812
Hlavní město Praha

Aktuálně je registrace na tuto akci (Událost) uzavřena.