PSYCHOHYGIENA PRO PEDAGOGY – PRÁCE S ČASEM

24. duben 2015 - zahájení: 8:30, ukončení: 14:15

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům i manažerům ve školství, kteří mají zájem pracovat na své dobré duševní kondici. Vhodné pro absolventy úvodní „Psychohygieny“ jako rozšíření informací a dovedností. Účast na předchozím semináři však není podmínkou.

Seminář „Psychohygiena – práce s časem“ je zacílen na problematiku efektivního nakládání s časem. Účastníci blíže prozkoumají své způsoby práce s časem a identifikují subjektivní a kontextové překážky na cestě k efektivnějšímu využití pracovního času. Seznámí se s teorií time-managementu, základními strategiemi sebeřízení, s možnostmi odstranění či minimalizace identifikovaných překážek efektivní práce s časem v kontextu pedagogické činnosti v prostředí školy i domova. Účastníci se rovněž seznámí s problematikou prokrastinace (chorobného odkládání věcí). Oblast psychohygieny je velmi široká, základní úvod do psychohygieny byl předmětem semináře Psychohygiena.

Dvou měsíční odstup mezi dvěma částmi semináře dává možnost aplikovat získané poznatky do praxe. Druhé setkání slouží k podpoře účastníků semináře pro uskutečnění žádoucích změn v jejich praxi včetně zvládání prokrastinace. Na semináři budou konkrétní situace a zkušenosti účastníků z praxe analyzovány z hlediska psychohygieny s konkrétními návrhy opatření. Teorii obdrží účastníci v listinné podobě.

Termín druhé části bude upřesněn.

Cena: 1 200 Kč/osoba

Lektor: Mgr. Dana Šedivá

Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa semináře:

  • Znalost základních strategií práce s časem (time-management);
  • seznámení s tématem prokrastinace, zvládáním a prevencí tohoto jevu;
  • osobní zkušenost s aplikací získaných poznatků ve své praxi.

Na seminář je doporučeno kvůli pohodlí mít přezůvky.

Přihlášku na seminář naleznete na www.kotva.cppt.cz.

Kontaktovat nás můžete e-mailem: vzdelavaniatcppt [dot] cz nebo telefonicky: 377 220 325; 731 183 394.

 

Místo
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
Plachého 6
Plzeň 301 00
Javascript is required to view this map.
Plzeňský kraj