Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu

9. březen 2017 - 10:20

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP KHK) podalo za Královéhradecký kraj žádost do dotačního řízení MŠMT v oblasti prevence na r. 2017. Dne 10. 1. 2017 byla předána ze strany MŠMT informace o tom, že byl krajský projekt podpořen.  V rámci tohoto projektu chceme nabídnout našim školním metodikům prevence, ale i ostatním pedagogům jednodenní vzdělávací akce, ale dvoudenní výjezdní vzdělávací akce, které by měly zvýšit jejich přehled v oblasti budování příznivého školského klimatu, který se odráží do atmosféry života školy, chutí žáků se vzdělávat a naladěním pedagogů učit.

Seznam akcí, které proběhnou v rámci tohoto projektu je zveřejněn v katalogu ŠZ DVPP na 2. pololetí šk. roku 2016/2017, který je dostupný na http://www.cvkhk.cz/cvis/index.php?akce=_01&skrok=2016&polo=2 . Projektové akce budou bez účastnického poplatku. Akce na další pololetí budou zveřejněny v dalším katalogu ŠZ DVPP KHK. Metodikům prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje budou nabídnuty v r. 2017 supervize a nejen pro ně již proběhl začátkem března vzdělávací seminář PhDr. Nory Gavendové. Zatím jsou známy termíny těchto jednodenních akcí na okresních pracovištích ŠZ DVPP KHK:

Hradec Králové

  • Práce učitele s třídním kolektivem – Mgr. Jaroslav Vídeňský – 7. 3. 2017
  • Klima školní třídy a klima školy – možnosti a meze praktické diagnostiky ve škole – Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. – 23. 3. 2017

Jičín

  • Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě – Mgr. Martina Grohmanová – 29. 3. 2017
  • Rizikové chování – PaedDr. Zdeněk Martínek – 20. 4. 2017

Náchod

  • Úspěšná komunikace ve škole – PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. – 21. 4. 2017
  • Školní klima – prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. – podzim 2017

Rychnov nad Kněžnou

  • Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima – Mgr. et Mgr. Petra Kalibová – 26. 5. 2017
  • Klima školy a klima školní třídy – Mgr. Jiří Sixta – 11. 10. 2017

Trutnov

  • Komunikace ve školním kolektivu a metody prevence a řešení agrese – Ing. Mgr. Marie Nováková – podzim 2017

Dle informace Mgr. Novákové jsou již obsazeny tyto jarní plánované výjezdní programy:

Výjezdní kurz pro metodiky prevence - MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Helena Kudelová, PhDr. Michaela Peterková – 25.-26. 5. 2017 v Alfa Resortu v Deštném v Orlických horách. Pro další skupinu ŠMP bude vypsán ještě jeden běh na podzim 2017.

Výjezdní kurz pro pedagogy - Spolu a jinak ve vzdělávání – Mansio, v.o.s., Brno – 10.-11. 4. 2017 v Hotelu pod Zvičinou, Dolní Brusnice. Toto vzdělávání bude nabídnuto ještě v termínu 12.-13. 10. 2017.

Uvítáme účast našich pedagogů na vzdělávacích akcích pořádaných ŠZ DVPP KHK nejen v rámci tohoto projektu. Věříme, že se podařilo zajistit kvalitní lektory a tudíž se předpokládá velký přínos seminářů.

 

 

Místo
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Štefánikova 566
Hradec Králové 500 11
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj