Nabídka seminářů pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

zahájení: 25. září 2014 - 13:45, ukončení: 11. prosinec 2014 - 13:45

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zve školní metodiky prevence, metodiky prevence a další pedagogy či případné další zájemce na následující semináře, které budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155,  pozvánky do škol a školských zařízení budou průběžně rozesílány. Akce budou probíhat v zasedacích místnostech na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

25. 9. 2014 – Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie (SZÚ – Mgr. A. Košťálová)

30. 9. 2014 -  seminář pro Školy podporující zdraví (SZÚ – Ing. L. Frohlingová, Mgr. M. Krunclová, Mgr. A. Košťálová, KHS KHK – Mgr. R. Jirásková)

21. 10. 2014 – Spolu a jinak na střední škole (Mansio v.o.s.Brno, PhDr. M. Štěpánková, Ph.D.)

24. 10. 2014 – Normální je nekouřit (metodika primární prevence pro I. st. ZŠ) (KHS KHK – Mgr. R. Jirásková)

12. 11. 2014 – Bezpečný pohyb žáků na internetu (E-bezpečí, Mgr. K. Kopecký, Ph.D.)

11. 12. 2014 – Návykové látky (Semiramis o. s.- Mgr. M. Exnerová, Bc. M. Zavadil)

Přihášky bude přijímat krajská školská koordinátorka prevence – Mgr. Dita Kosová, dkosovaatkr-kralovehradecky [dot] cz.

Současně Vás chceme upozornit, že i Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí v oblasti prevence rizikového chování několik zajímavých seminářů.

Těšíme se na Vaši účast!

Místo
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 500 02
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj