zprávy z výzkumů

Národní výzkum kyberšikany českých učitelů

V - výzkumy

Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel.

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

V - výzkumy

Společnost Seznam.cz a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně zrealizovaly průzkum mezi více než 21 000 dětmi ve věku 11-17 let.

Tento rozsáhlý výzkum ukazuje, že téměř 51 % dětí do 18 let má zkušenost s nějakou formou kyberšikany.

Mezi nejčastější druhy kyberšikany, se kterými se dotazované děti setkaly, patří verbální útoky (33 %), obtěžování za pomoci prozvánění (24 %) a vyhrožování či zastrašování (17 %).

Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR

V - výzkumy

Práce prezentuje trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR v období 1994–2006. Pozornost je věnována také psychosociálnímu. Analýzy se opírají o data získaná při řešení mezinárodního projektu The Health Behaviour in School-aged Children.

Syndikovat obsah