šetření

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ

V - výzkumy

Cílem výzkumného šetření Nebezpečí internetové komunikace 2 (realizovaného v listopadu až prosinci roku 2010) bylo zjistit následující data:
A. Zkušenosti respondentů s kyberšikanou z pohledu obětí i útočníků a jejich zájem zapojit do řešení těchto problémů další osoby (rodiče a učitele).
B. Ochota respondentů komunikovat s neznámými osobami, jež je kontaktují v rámci služeb internetu, a jejich zkušenosti ze setkávání se s těmito lidmi v reálném světě (kybergrooming).

Syndikovat obsah