jednorázové výzkumy

Národní výzkum kyberšikany českých učitelů

V - výzkumy

Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel.

Výzkum rizikového chování českých pubescentů a adolescentů

V - výzkumy

Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí. Celkem 40 procent z nich by na výzvu k osobnímu setkání od známého z internetu odpovědělo kladně. Výsledky výzkumu přenesou odborníci z olomoucké univerzity do praxe: využijí je pro další školení dětí a dospělých. Dotazníkové šetření uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UP ve spolupráci s partnery – firmami Seznam.cz a Google.

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout z přiloženého souboru.

Výzkum rizikového chování českých dětí na internetu 2013

V - výzkumy

Největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu (více než 21 000 zúčastněných) ukazuje, že školáci a studenti se nejčastěji setkávají s verbálními útoky (33 %), obtěžováním za pomoci prozvánění a vyhrožováním či zastrašováním.

Evaluace komunitního typu primárně preventivního programu užívání návykových látek

V - výzkumy

Projekt evaluace primárně preventivního programu byl tříletý výzkumný projekt, který započal v roce 2003 a v roce 2004 pokračoval díky podpoře Grantové agentury České republiky (GAČR č. 406/04/P250). Projekt byl realizován ve spolupráci s občanským sdružením Prev-Centrum Praha a za hlavní cíl si kladl porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v realizaci preventivního programu na komunitní bázi a aplikací pouze minimálního preventivního programu.

Bezpečnost dětí na internetu

V - výzkumy

 

Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jak používají internet děti ve věku 12–17 let a zda jsou vystaveny možnému ohrožení, které souvisí s používáním internetu (zejména nebezpečí související s navazováním nových známostí přes internet).

 

Mezi hlavní předměty výzkumu patří:

Syndikovat obsah