násilí

násilí – obrázekNásilí je „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly

  1. proti sobě samému,
  2. jiné osobě
  3. nebo skupině či společnosti osob,

které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“(definice Světové zdravotnické organizace WHO).

Přehled všech příspěvků kategorie: násilí

Okresní metodik prevence - Praha-západ

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Blanka Hančarová

tel.: 251 564 211, 606 681 827

e-mail: ppppzatvolny [dot] cz

Okresní metodik prevence - Praha-východ

S - síť služeb

Okresní metodik prevence

Mgr. Libuše Vyternová, tel.: 251 564 211, e-mail: vyternovaatpppprahavychod [dot] czprahavychodatpppsk [dot] cz

Mgr. Simona Trnková, tel.: 739 673 168, e-mail: trnkovaatpppsk [dot] cz

 

 

Okresní metodik prevence - Nymburk

S - síť služeb

Okresní metodik prevence

Mgr. Markéta Kicserová Hájková

tel.: 325 512 667

e-mail: nymburkatpppsk [dot] cz
e-mail: kicserovaatpppsk [dot] cz

Okresní metodik prevence - Mladá Boleslav

S - síť služeb

Okresní metodik prevence

Mgr. Jana Tunysová

tel.: 326 731 066

e-mail: mladaboleslavatpppsk [dot] cz

e-mail: j [dot] tunysovaatgmail [dot] com

Okresní metodik prevence - Mělník

S - síť služeb

Okresní metodik prevence

Mgr. David Edr, Dis.

tel.: 315 623 045

e-mail: edratpppsk [dot] cz (edratpppsk [dot] cz,) melnikatpppsk [dot] cz