domácí násilí

Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou ohrozit zdravý vývoj žáků a mít nepřímé dopady do chování žáků.  Má negativní vliv na harmonický vývoj dětí a mladistvých zejména v oblasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj. Domácí násilí je netypickou formou rizikového chování pro školní prostředí, navíc je složité ho přesně identifikovat a správně vyhodnotit míru a potřebu podpory z vnějšího prostředí. Špatně zvolená forma intervence může mít paradoxně závažné negativní dopady na řešení celé situace. Násilí, které se odehrává v rodině, se může projevovat v chování žáka a může být jedním z důvodů dalších forem rizikového chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových látek, sebepoškozování, násilné chování aj.).

Přehled všech příspěvků kategorie: domácí násilí

Vyhlášení dotačních programů Plzeňským krajem

F - finance

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017 a další dotační tituly. Více informací k jednotlivým dotačním titulům najdete na webových stránkách Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) nebo přímo v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Okresní metodik prevence - Prachatice

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

PaedDr. František Batysta,

mail: frantisek [dot] batystaatpppcb [dot] cz,

tel: 388 313 519, 

mobil: 778 767 731

O projektu Prevence-info.cz

Web je realizován s finanční i metodickou podporou MŠMT v rámci Programů na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování. 

Realizace byla zahájena v roce 2010 a každoročně se web rozšiřuje o nové funkcionality.