úřad státní správy

Magistrát hl. m. Prahy

S - síť služeb

Oddělení prevence

Výzva pro předkládání projektů v programu prevence rizikového chování pro děti a mládež 2019 - MŠMT

F - finance

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 (dále jen „výzva“)

KŠKP hlavního města Prahy

S - síť služeb

Krajská školská koordinátorka prevence

Mgr. Jana Havlíková,

tel: +420 236 00 4168,

email: Jana [dot] Havlikovaatpraha [dot] eu

KŠKP Středočeského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Bc. Martina Šebková,

tel: 257 280 314

email: sebkovaatkr-s [dot] cz

KŠKP Karlovarského kraje

S - síť služeb

Krajská školská koordinátorka prevence

Ing. Eva Cíchová,

tel: 354222446,

email: eva [dot] cichovaatkr-karlovarsky [dot] cz

KŠKP Moravskoslezského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Andrea Matějková,

tel: 595 622 337

email: andrea [dot] matejkovaatkr-moravskoslezsky [dot] cz

KŠKP Jihomoravského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Lenka Možná,

tel: 541658310,

email: mozna [dot] lenkaatkr-jihomoravsky [dot] cz

KŠKP Královéhradeckého kraje

S - síť služeb

Krajská školská koordinátorka prevence

Mgr. Dita Kosová,

tel: 495 817 219,

email: dkosovaatkr-kralovehradecky [dot] cz

KŠKP Jihočeského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Bc. Tomáš Bílý DiS.

tel. 386 720 756,

bilyatkraj-jihocesky [dot] cz

Krajský úřad Jihočeského kraje

KŠKP Pardubického kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Renata Černíková,

tel: 466 026 240,

email: renata [dot] cernikovaatpardubickykraj [dot] cz

Syndikovat obsah