právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní)

Církevní organizace

Výzva pro předkládání projektů v programu prevence rizikového chování pro děti a mládež 2019 - MŠMT

F - finance

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 (dále jen „výzva“)

Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům „prevence a etické výchovy"

F - finance

Královéhradecký kraj má v současné době vyhlášeny dotační programy:

1) Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

2) Etická výchova ve školách

Do 1) programu mohou své žádosti zadávat v systému DOTIS a současně zaslat v papírové podobě jak školy a školská zařízení, tak NNO z území Královéhradeckého kraje (KHK) či na něm působící. Max. výše dotace je ve výši 50 000 Kč, max. podíl dotace může činit 70 %.

Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům „prevence a etické výchovy“

F - finance

Královéhradecký kraj na rok 2016 bude poprvé rozdělovat finanční prostředky do dotačních programů a mimořádných účelových příspěvků v závislosti na zřizovateli žadatele. Lhůty pro podání žádosti jsou vyhlášeny:

Vyúčtování dotace za rok 2015

F - finance

Dle metodického pokynu a v souladu s platnou legislativou je třeba, aby subjekty, které dostaly dotaci na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2015 (přehled poskytnutých dotací najdete zde), odevzdaly do 15. 2. 2016 (rozhodující je razítko pošty):

Dotace na rok 2016

F - finance

Na konci loňského roku schválila porada vedení MŠMT návrhy dotační komise MŠMT na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2016.

Celkem bylo podpořeno 191 projektů v celkové výši téměř 20 milionů Kč.

Celkový přehled projektů najdete v tomto souboru.

Dotace na rok 2014 byly schváleny

F - finance

Dne 7. 1. 2014 byla poradou vedení a ministrem školství schválena finanční podpora na realizaci projektů aktivit primární prevence.

Dle Metodiky č. j.: MŠMT-18917/2012-27/2 bylo ze 344 projektů podpořeno 160 v celkové výši necelých 20 milionů Kč.

Na realizaci aktivit protidrogové prevence bylo přiděleno 10,8 milionu Kč, na realizaci aktivit prevence kriminality 8,8 milionu Kč.

Výsledný seznam podpořených a nepodpořených projektů najdete na výše uvedené adrese.

 

Semináře pro žadatele o dotace 2014 - MŠMT

F - finance

Seminář pro žadatele o dotace 2014 se uskuteční
5. 9. 2013 od 9-11 hod. Praha – MŠMT v budově C, místnost 81 – pro případ registrace klikněte zde
6. 9. 2013 od 9-11 hod. Praha – MŠMT v budově C, místnost 81 – pro případ registrace klikněte zde

MŠMT vyhlásilo dotační program pro oblast primární prevence rizikového chování pro rok 2014

F - finance

Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy vyhlašuje Dotační program prevence pro rok 2014. Platná metodika ke stažení zdeSemináře pro žadatele jsou vypsány na http://www.prevence-info.cz/ a na stejné stránce se lze registrovat do 1. 9. 2013. Kapacita sálů je omezena.

Hodnotitelé projektů

Podpora žadatelům o dotaci MŠMT

F - finance

Blíží se konec uzavření podávání žádostí na aktivity v oblasti prevence rizikového chování.  Termín ukončení podávání žádostí je stanoven na 30. 9. 2012 do 24 h.

Žádosti se zpracovávají v informačním systému na adrese is-prevence.msmt.cz.

MŠMT uspořádalo v každém kraji seminář pro zástupce cílové skupiny žadatelů. Základní prezentace o metodickém pokynu a o práci s informačním systémem najdete na adrese http://is-prevence.msmt.cz/metodika/prezentace/.

Semináře pro žadatele o dotace na rok 2013 - informace o dotačním řízení 2013-2018

F - finance

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2013 (nové dotační období 2013-2018, nové podmínky, nový elektronický systém)

 

16.5.

8,30-10

Syndikovat obsah