jiná organizace

Výzva pro předkládání projektů v programu prevence rizikového chování pro děti a mládež 2019 - MŠMT

F - finance

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 (dále jen „výzva“)

MŠMT

S - síť služeb

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

oddělení institucionální výchovy a prevence

Odkazy na důležité informace:

Web oddělení prevence: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence/

Informace o dotačním řízení: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace/

Krajská dotační řízení PPRCH

F - finance

Odkaz na krajské weby s informacemi o dotačním řízením:

Hl. m. Praha                          http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

Vyúčtování dotace za rok 2015

F - finance

Dle metodického pokynu a v souladu s platnou legislativou je třeba, aby subjekty, které dostaly dotaci na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2015 (přehled poskytnutých dotací najdete zde), odevzdaly do 15. 2. 2016 (rozhodující je razítko pošty):

Dotace na rok 2016

F - finance

Na konci loňského roku schválila porada vedení MŠMT návrhy dotační komise MŠMT na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2016.

Celkem bylo podpořeno 191 projektů v celkové výši téměř 20 milionů Kč.

Celkový přehled projektů najdete v tomto souboru.

Spolek psychologických služeb

Služby v oblasti všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování pro cílovou skupinu dětí, rodičů a pedagogů v Jihomoravském kraji. Na základních školách a víceletých gymnáziích realizujeme interaktivní program o dvanácti lekcích UNPLUGGED pro žáky ve věku 12 let. Pro rodiče žáků realizujeme program UNPLUGGED pro rodiče. S cílovou skupinou dětí z dětských domovů realizujeme interaktivní program selektivní prevence STATEČNÁ SRDCE, který zahrnuje 14 lekcí a třídenní tréninkový pobyt.

niaArt, s. r. o.

NIAART SE VĚNUJE PROSTŘEDNICTVÍM ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY BOJI SE

SPOLEČENSKY NEGATIVNÍMI JEVY JAKO JSOU NÁSILÍ, DROGY, ŠIKANA, OBEZITA

APOD., KTERÉ MEZI DĚTMI STÁLE PŘIBÝVAJÍ. PROŽITKOVOU PEDAGOGIKU,

PSYCHOLOGICKÉ HRY A NEOBVYKLÉ SKUPINOVÉ ÚKOLY CHÁPEME JAKO JEDNU Z

MOŽNÝCH CEST JAK SE Z OBDOBNÉHO BLUDNÉHO KRUHU DOSTAT. NAŠE PROGRAMY

JSOU VHODNÉ PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY, KOLEKTIVY DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČI DALŠÍ OBDOBNÉ SKUPINY A JEJICH PEDAGOGY.

Elio

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík
 

ProPrev

S - síť služeb

Kontaktní osoby:

Mgr. Eva Vaňkátová

tel: +420 606 292 100

Mgr. Jana Stanzelová

tel: +420 604 466 074

email: proprevatcentrum [dot] cz

 

 

​Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/t/pprch/proprev-z-s

IMPERATIV

Kontaktivní osoba: Bc. David Lebeda.

Syndikovat obsah