koncepce

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 2010–2012 – Zlínský kraj

L - legislativa

Strategie dokumentuje situaci v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních kraje a vytyčuje školám, školským zařízením a dalším subjektům v dané oblasti směr v návaznosti na jejich potřeby, možnosti, podmínky a konkrétní situace.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012

L - legislativa

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících. Seznamuje s klíčovými oblastmi, jimž se prevence rizikového chování v působnosti MŠMT věnuje.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

L - legislativa

Vláda dne 10. 5. 2010 projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ; materiál předložený pod č. j. 431/10 schválila.

Syndikovat obsah