jiné...

Specializační kurz prevence rizikového chování VIII.

R - rizikové chováníP - prevenceD - dobrá praxeF - finance
zahájení: 01.09.2019 (Celý den), ukončení: 31.12.2020 (Celý den)

Rozsah: Kurz v celkovém rozsahu 260 hodin je tvořen 11 tematicky zaměřenými semináři (238 hodin), které na sebe navazují a stážemi na odborných pracovištích (22 hodin).

Výuka: semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle v pátek a v sobotu; harmonogram vzdělávání obdrží účastníci před zahájením kurzu

Zahájení kurzu: září 2019

Ukončení kurzu: v průběhu roku 2020/2021

Kapacita kurzu: 16 osob

Premiéra filmu Jakub - téma domácí násilí

R - rizikové chování
18.03.2016 - zahájení: 10:00, ukončení: 12:00

Dne 18. března 2016 od 10 hodin se v prostorách MŠMT uskuteční premiéra preventivního filmu Jakub, který je určený školám a zabývá se problematikou domácího násilí.

Přihlašování na akci zde nejpozději do 10. března 2016

PREMIÉRA JE URČENA ODBORNÉ PEDAGOGICKÉ VEŔEJNOSTI.

 

Dotační řízení MŠMT na rok 2016 je spuštěno

F - finance
03.09.2015 - 09:55

Elektronický systém pro podávání žádostí pro rok 2016 byl spuštěn. Své projekty můžete podávat zde.

Své žádosti zpracovávejte do 30. 9. 2015 v souladu s aktualizovanou metodikou, kterou naleznete zde

Jakou ženou jsem pro druhé a proč

zahájení: 05.06.2015 - 17:00, ukončení: 07.06.2015 - 14:00

V rámci cyklu PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI se koná víkend "Jakou ženou jsem pro druhé a proč".  V celé řadě aktivit, které pořádá ŽBZ, má tento cyklus specifické místo. Obsahuje totiž pouze témata, která jsou zajímavá pro jeho realizátory. Jeho cílem není tedy vzdělávání, ani prevence, či jakákoliv dlouhodobá aktivita, ale je to místo pro pohodový seberozvoj v malých skupinách, kde se sejdou motivovaní lidé.

Dotační titul Královéhradeckého kraje pro oblasti prevence - termín výzvy je za dveřmi

P - prevence
08.01.2014 - 12:00

Dotační  titul v oblasti školské prevence vypisovaný Královéhradeckým krajem na rok 2014 nese název „Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže“. Cílem programu je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence, k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže.
Termín vyhlášení výzvy od 13. 1. 2014 do 19. 2. 2014.

Specializační kurz prevence rizikového chování VII.

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaD - dobrá praxeF - finance
zahájení: 01.01.2018 (Celý den), ukončení: 31.12.2019 (Celý den)

Specializační kurz prevence rizikového chování VII.

 

Rozsah: Kurz v celkovém rozsahu 260 hodin je tvořen 11 tematicky zaměřenými semináři (238 hodin), které na sebe navazují a stážemi na odborných pracovištích (22 hodin).

Výuka: semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle v pátek a v sobotu; harmonogram vzdělávání obdrží účastníci před zahájením kurzu

Zahájení kurzu: leden 2018

Ukončení kurzu: prosinec 2019

Pracovní porada MŠMT a KŠKP

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
15.05.2013 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00

Pracovní porada MŠMt a KŠKP – cílem je aktuální sdlení o novinkách z MŠMT a krajů, dále pak informace o plánovaných aktivitách pro rok 2013 z MŠMT i krajů.

Pracovní porada MŠMT a KŠKP - 15.5.2013

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
15.05.2013 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00

Pracovní porada zástupců MŠMT s krajskými školskými koordinátory prevence, jejímž cílem je stanovení priorit činností na rok 2013 a seznámení s aktuálním děním na MŠMT i v krajích.

Saferinternetday

R - rizikové chování
05.02.2013 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00

Podporujeme SID2013Den bezpečnějšího internetu 2013 (SID 2013), organizovaný sítí osvětových center Insafe, slaví své desetileté výročí.

Pracovní setkání školních metodiků prevence základních a středních škol okresu Hradec Králové

R - rizikové chováníP - prevence
13.06.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 13:00

Dovoluji si Vás pozvat na setkání školních metodiků prevence základních a středních škol okresu Hradec Králové.
Setkání bude věnováno podrobným informacím k dotačnímu řízení MŠMT pro rok 2013 (změny v podmínkách přidělování dotací, nová registrace do elektronického systému dotačního portálu MŠMT) a současně bude zaměřeno na problematiku minimálního preventivního programu a preventivní strategie školy.
Pozvání na setkání přijala Mgr. Dagmar Anschlagová, krajská školská koordinátorka prevence.
 

Syndikovat obsah