Suicidiální pokusy u dětí

R - rizikové chováníVybrané texty

Suicidiemči suicidiálním pokusem je míněn latinský termín pro sebevraždu či sebevražedné jednání. Jedná se vlastně o sebepoškozující akt, který je způsoben samotným jedincem, a to s vědomým úmyslem zemřít. Ten může nebo nemusí končit smrtí dotyčného člověka. Někteří autoři radikálně vystupují proti užívání termínu sebevražda pro jeho negativní emocionální zabarvení, které může být někdy vnímáno až pejorativně. Na druhou stranu je třeba dodat, že když mluvíme o suicidiálních pokusech, tak se jedná o natolik závažné téma, že si zaslouží, aby se o něm mluvilo ve výrazech, které jej dostatečně a „syrově“ vystihují. Tedy jako
o sebevraždě, případně sebezabití. Když se začneme zabývat výskytem sebevražedného chování u dětí, mnozí lidé možná namítnou, že dětí se sebevraždy týkat nemohou. Často převládá názor, že děti nemají důvod se zabít, protože nemají žádné problémy. Nebo že problémy dětí jsou nicotné v porovnání s problémy dospělých, kteří řeší náročné vztahové a často existenční potíže a ještě se starají o někoho druhého. Ve společnosti běžně převládá mýtus o blaženém dětství jako o období, které je naplněno šťastnými zážitky a bezstarostností. Bohužel je třeba poukázat na to, že i u dětí se lze setkat se sebevražedným chováním, a že dokonce nejvíce sebevražedných pokusů se vyskytuje v adolescenci a následně ve stáří. Sebevražedné jednání se ovšem může vyskytovat nejen u adolescentů, ale lze se s ním setkat i u dětí výrazně mladších. Dokonce i u dětí, které ještě nemají vytvořený koncept smrti. Koncept smrti je psychologický konstrukt, který se vytváří u dětí okolo 10. roku věku a pojí se s vytvořenou představou nevratnosti smrti. Mladší dítě o smrti přemýšlí více jako o spánku nebo jako o něčem, co lze nějakým způsobem (např. kouzlem) vrátit zpět, a běžně si neuvědomuje důsledky úmrtí. Proto je třeba mít na paměti, že i u mladších dětí je třeba v případě jejich suicidiálních proklamací zvýšené opatrnosti.

V případě, že pedagogové mluví s dítětem, které se mu svěří, že uvažuje o spáchání sebevraždy, případně pokud se již na pokus chystá, je dobré vyvarovat se několika tendencí a dodržovat následující zásady:
1. Nemoralizovat.
2. Nepodceňovat.
3. Neapelovat na víru u věřících.
4. Neapelovat na morálku.
5. Neslibovat dětem držet tajemství.Více o sebevra

Více najdete v přiloženém článku Ivany Křížové.

NáhledPřílohaVelikost
suicidialni_pokusy.pdf205.77 KB