Školní kázeň – téma vděčné a věčné

P - prevenceVybrané texty

Každý, kdo chodil do školy, má s kázní, respektivě s nekázní, nějakou osobní zkušenost. Rodiče školáků vybírají školu pro své dítě právě podle míry výskytu nekázně ve škole. Nikdo nechce dát své dítě do školy, kde jsou projevy nekázně nad únosnou mez, kde se vyskytuje jakýkoliv projev nekázně ve smyslu rizikového chování. Školy si musejí uvědomit, že jeden z velmi důležitých faktorů při volbě školy pro dítě je právě přítomnost kázně ve škole. Rodič chce od školy, aby hlavně zajistila bezpečí pro jeho dítě a klid při školní práci, dále chce, aby jeho dítě zažilo ve škole úspěch, aby bylo zapojeno do společnosti třídy a školy a aby škola zajistila bezpečné prostředí i pro ně, rodiče. Prvotní zodpovědnost za kázeň ve škole nese škola. Je to i uvedeno v Úmluvě o právech dítěte, kterou Česká republika implementovala do svého právního řádu v roce 1991 na základě zákona č. 3/1993 Sb., a ve Školském zákoně a jeho novelizaci č. 82/2015 Sb.

NáhledPřílohaVelikost
skolni_kazen.pdf959.53 KB