Přehled akcí: šikana

Název Typ akce Anotace Termín konání Místo Kraj Organizátor
Seminář pro žadatele o dotace na rok 2013 - žadatelé Praha a Středočeský kraj
  • seminář

Seminář pro žadatele o dotace na rok 2013 – informace o dotačním řízení 2013-2018 – žadatelé z hl. m. Prahy a Středočeského...

16.05.2012 - zahájení: 08:30, ukončení: 10:00
Karmelitská 7
Praha 1 118 12
Středočeský kraj
Prevence rizikového chování v mateřské škole a seznámení s metodou pro identifikaci mimořádně nadaných dětí v předškolním věku.
  • jiné...

Program:

14.05.2012 - zahájení: 13:00, ukončení: 15:00
M. Horákové 504
Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Pracovní setkání školních metodiků prevence - okres Jičín
  • jiné...

Na programu bude kromě aktuálních informací seznámení s Metodickým doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování, webovými stránkami Prevence-info a ...

09.05.2012 - zahájení: 12:30, ukončení: 15:00
Na Jihu 533
Jičín
Královéhradecký kraj
Fórum výchovy ke zdraví
  • konference

 

zahájení: 27.04.2012 - 10:40, ukončení: 29.04.2012 - 10:40
Benešov u Prahy
Středočeský kraj
Právní vědomí ve školní praxi
  • seminář

Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na orientaci pedagoga v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18-ti...

25.04.2012 - zahájení: 08:30, ukončení: 16:00
Javornická 1501
Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj
Specifické vývojové poruchy učení a chování
  • seminář

Cyklus dvou praktických seminářů.
I. integrace žáků s poruchami učení – vymezení pojmu, základní dělení, projevy, pedagogická diagnostika...

24.04.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00
Bartoňova 1005
Náchod
Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Etická výchova II
  • seminář

Obsah: Volné pokračování sebezkušenostního semináře zaměřeného na mezilidské vztahy v rodině i na pracovišti. nabídka technik k zaměření...

20.04.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00
Javornická 1501
Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Účinný korekční program pro děti s poruchami chování
  • seminář

Cíl kurzu je:
Porozumět principům korekčního programu a  naučit účastníky jednotlivé kroky programu. V didaktiské části vysvětlení...

06.04.2012 - zahájení: 08:00, ukončení: 15:00
V Domcích 488
Trutnov
Královéhradecký kraj
Prevence rizikového chování v mateřské škole
  • jiné...

Setkání zástupců mateřských škol okresu Jičín s krajskou školskou koordinátorkou prevence Mgr. Dagmar Anschlagovou a metodičkou prevence při PPP KHK,...

04.04.2012 - zahájení: 13:00, ukončení: 15:00
Poděbradova 18
Jičín
Královéhradecký kraj
Metodické setkání školních metodiků prevence okresu Cheb
  • seminář

Metodické setkání školních metodiků prevence okresu Cheb

Termín: 2. 4. 2012 ve 13:00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně, Palackého 8, Cheb...

02.04.2012 - 13:00
Palackého 8
Cheb
Karlovarský kraj