Přehled akcí: intolerance

Název Typ akce Anotace Termín konání Místo Kraj Organizátor
Pracovní setkání školních metodiků prevence - okres Jičín
  • jiné...

Na programu bude kromě aktuálních informací seznámení s Metodickým doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování, webovými stránkami Prevence-info a ...

09.05.2012 - zahájení: 12:30, ukončení: 15:00
Na Jihu 533
Jičín
Královéhradecký kraj
Fórum výchovy ke zdraví
  • konference

 

zahájení: 27.04.2012 - 10:40, ukončení: 29.04.2012 - 10:40
Benešov u Prahy
Středočeský kraj
Právní vědomí ve školní praxi
  • seminář

Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na orientaci pedagoga v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18-ti...

25.04.2012 - zahájení: 08:30, ukončení: 16:00
Javornická 1501
Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj
Specifické vývojové poruchy učení a chování
  • seminář

Cyklus dvou praktických seminářů.
I. integrace žáků s poruchami učení – vymezení pojmu, základní dělení, projevy, pedagogická diagnostika...

24.04.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00
Bartoňova 1005
Náchod
Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Etická výchova II
  • seminář

Obsah: Volné pokračování sebezkušenostního semináře zaměřeného na mezilidské vztahy v rodině i na pracovišti. nabídka technik k zaměření...

20.04.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00
Javornická 1501
Rychnov nad Kněžnou
Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Účinný korekční program pro děti s poruchami chování
  • seminář

Cíl kurzu je:
Porozumět principům korekčního programu a  naučit účastníky jednotlivé kroky programu. V didaktiské části vysvětlení...

06.04.2012 - zahájení: 08:00, ukončení: 15:00
V Domcích 488
Trutnov
Královéhradecký kraj
Metodické setkání školních metodiků prevence okresu Cheb
  • seminář

Metodické setkání školních metodiků prevence okresu Cheb

Termín: 2. 4. 2012 ve 13:00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně, Palackého 8, Cheb...

02.04.2012 - 13:00
Palackého 8
Cheb
Karlovarský kraj
Odborné setkání zástupců MŠMT, krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence a školních metodiků prevence
  • konference

Připravovaný program setkání:

28.03.2012 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00
Bečvářova 2083/14
Praha 10
Hlavní město Praha
Zdravé klima škol
  • konference

Program:
1. Zahájení konference – Ing. Alena Synková, vedoucí Odboru školství a volnočasových aktivit Magistrátu...

15.03.2012 - zahájení: 10:00, ukončení: 15:00
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Metodické setkání školních metodiků prevence okresu Liberec
  • jiné...

Pozvánka na metodické setkání školních metodiků prevence okresu Liberec dne 12. 3. 2012.

zahájení: 28.02.2012 - 09:00, ukončení: 02.03.2012 - 09:00
U Jezu 642/2a
Liberec 461 80
Liberecký kraj Okresní metodik prevence - Liberec