Přehled akcí: intolerance

Názevikona řazení Typ akce Anotace Termín konání Místo Kraj Organizátor
Nabídka seminářů pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
  • seminář

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zve školní metodiky prevence, metodiky prevence a další pedagogy či případné další zájemce na následující semináře, které budou...

zahájení: 25.09.2014 - 13:45, ukončení: 11.12.2014 - 13:45
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 500 02
Královéhradecký kraj KŠKP Královéhradeckého kraje
Nabídka seminářů v rámci krajského projektu Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu
  • seminář

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP) nabízí na téma Bezpečné klima ve školách  především...

27.09.2017 - 10:40
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 500 03
Královéhradecký kraj KÚ Královéhradeckého kraje
Odborné setkání zástupců MŠMT, krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence a školních metodiků prevence
  • konference

Připravovaný program setkání:

28.03.2012 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00
Bečvářova 2083/14
Praha 10
Hlavní město Praha
Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování
  • seminář

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vzdělávání,oddělení prevence

pořádá Odborný seminář k ...

zahájení: 21.09.2015 - 10:00, ukončení: 22.09.2015 - 13:00
U Prazdroje 6
Plzeň 301 00
Plzeňský kraj
Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu
  • seminář

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP KHK) podalo za Královéhradecký kraj žádost do dotačního řízení...

09.03.2017 - 10:20
Štefánikova 566
Hradec Králové 500 11
Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
Porada krajských školských koordinátorů prevence s pracovníky oblasti prevence MŠMT
  • konference

Pracovní porada se koná dne 20.11. v Hotelu Fortuna -  Praha v čase 9.30 – 18 hod. Předmětem porady jsou krajské plány prevence a...

20.11.2012 - zahájení: 09:30, ukončení: 18:00
Bečvářova 14
Praha
Hlavní město Praha
Porada vedení přímo řízených organizací MŠMT
  • konference

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,
zveme Vás na poradu vedení přímo řízených organizací MŠMT, kterou pořádá odbor Speciálního školství a ...

zahájení: 05.06.2013 - 09:00, ukončení: 06.06.2013 - 13:00
J. Martího 2/407
Praha 6 16200
Hlavní město Praha
Pracovní jednání metodiků prevence z PPP
  • seminář

Vážená paní metodičko prevence, vážený pane metodiku prevence,

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání k činnostem metodika prevence v ...

26.05.2015 - zahájení: 10:30, ukončení: 15:00
Novoborská 372/8
Praha 9 - Prosek 19000
Hlavní město Praha
Pracovní porada k problematice prevence, speciálního vzdělávání - Oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMt a pracovníci KÚ
  • seminář

Pozvánka

na pracovní poradu k problematice prevence, speciálního vzdělávání,

pedagogicko-psychologického poradenství a inkluze ve vzdělávání,

...
05.05.2014 - zahájení: 09:00, ukončení: 13:00
Senovážné nám. 25
Praha 1 110 00
Hlavní město Praha
Pracovní porada MŠMT a KŠKP
  • jiné...

Pracovní porada MŠMt a KŠKP – cílem je aktuální sdlení o novinkách z MŠMT a krajů, dále pak informace o plánovaných aktivitách pro rok...

15.05.2013 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00
Bečvářova
Praha 10 - Strašnice 100 00
Hlavní město Praha