Přehled akcí

obrázek Síť služebSeznam s přehledy kontaktů na instituce, které v rámci ČR zabezpečují na horizontální i vertikální úrovni oblast primární prevence rizikového chování – věcně příslušné resorty, poradní a pracovní orgány a výbory, vzdělávací instituce, školská zařízení poskytující poradenské služby, nestátní neziskové organizace, školy a jiné logicky tříděno dle krajů, dále pak podle příslušnosti k obcím s rozšířenou působností. 

Název Typ akce Anotace Termín konání Místo (adresa) Kraj Organizátor
Konference k problematice domácího násilí
  • konference

Odbor vzdělávání,

oddělení prevence a speciálního vzdělávání

si Vás dovoluje pozvat na

...

05.06.2014 - zahájení: 09:00, ukončení: 16:00 Hlavní město Praha
Pracovní porada k problematice prevence, speciálního vzdělávání - Oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMt a pracovníci KÚ
  • seminář

Pozvánka

na pracovní poradu k problematice prevence, speciálního vzdělávání,

pedagogicko-psychologického poradenství a inkluze ve vzdělávání,

...
05.05.2014 - zahájení: 09:00, ukončení: 13:00 Hlavní město Praha
Specializační kurz prevence rizikového chování IV.
  • jiné...

Specializační kurz prevence rizikového chování IV.
 
Rozsah: 255 výukových hodin, 14 seminářů a 4 odborné stáže ve ...

zahájení: 01.02.2014 (Celý den), ukončení: 31.12.2015 (Celý den) Plzeňský kraj CPPT, o.p.s.
Dotační titul Královéhradeckého kraje pro oblasti prevence - termín výzvy je za dveřmi
  • jiné...

Dotační  titul v oblasti školské prevence vypisovaný Královéhradeckým krajem na rok 2014 nese název „Programy zaměřené na prevenci...

08.01.2014 - 12:00 Královéhradecký kraj Krajský školský koordinátor prevence Královéhradeckého kraje
Porada vedení přímo řízených organizací, dětských domovů a zástupců MŠMT
  • konference

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

zveme Vás na poradu vedení přímo řízených organizací, dětských domovů a zástupců MŠMT, kterou pořádá oddělení...

12.12.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 17:00 Hlavní město Praha
Konference šikana a kyberšikana
  • konference

Konferenci k problematice šikany a kyberšikany, která se koná 4. 12. 2013 v Praze v hotelu Fortuna City. Konference je určena krajským...

04.12.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 16:00 Hlavní město Praha
Výměna zkušeností v oblasti MPP škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji
  • seminář

Pracovní seminář k výměně zkušeností v oblasti Minimálně preventivních programů škol a školských zařízení v JMK a výměna zkušeností s realizací...

25.11.2013 - 10:20 Jihomoravský kraj Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Konference PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ - ÚKOL ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
  • konference

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Národní centrum pro rodinu ve spolupráci...

zahájení: 20.11.2013 - 10:50, ukončení: 06.01.2014 - 12:00 Královéhradecký kraj Krajský školský koordinátor prevence Královéhradeckého kraje
Hrou proti AIDS
  • osvětová akce

Vážené kolegyně, kolegové,
zveme Vás na akci primární prevence u příležitosti Světového dne boje proti AIDS s názvem
Hrou proti AIDS....

zahájení: 20.11.2013 - 10:30, ukončení: 06.12.2013 - 14:00 Královéhradecký kraj Krajský školský koordinátor prevence Královéhradeckého kraje
ŠIKANA A KYBERŠIKANA VE ŠKOLÁCH - krajská konference Královéhradeckého kraje
  • konference

Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje  Vás zve  dne...

06.11.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:30 Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje