Síť organizací: rasismus

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Olomouc - Svatý Kopeček diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Ústavní 9
Olomouc - Svatý Kopeček 77200
Olomoucký kraj Dětský diagnostický ústav Olomouc poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a ...
Výchovný ústav a střední škola - Olešnice výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Trpínská 317
Olešnice na Moravě 67974
Jihomoravský kraj Výchovný ústav plní zejména výchovné, vzdělávací a sociální úkoly vůči dětem, které jsou zde umístěny na základě soudem nařízené ústavní výchovy nebo soudem vydaného předběžného opatření, případně na základě smlouvy o dobrovolném...
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Brno Hlinky diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Hlinky 140
Brno 60369
Jihomoravský kraj Diagnostické zařízení tzv. prvního kontaktu pro děti, které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Přijímáme děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo...
Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna - Dvůr Králové výchovný ústav, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Vrchlického 700
Dvůr Králové nad Labem 54401
Královéhradecký kraj Výchovně léčebné oddělení určené pro děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození, psychického nebo psychiatrického onemocnění je určeno pro děti ve věku od patnácti do osmnácti let...
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Hradec Králové diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Říčařova 277
Hradec Králové 50301
Královéhradecký kraj
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - Hostinné výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
B. Smetany 474
Hostinné 54371
Královéhradecký kraj Do výchovného ústavu jsou přijímáni klienti ve věku mezi 15 až 18 let (výjimečně do 19 let) se závažnými poruchami chování, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření nebo ústavní výchova, tedy v období adolescence, pro...
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Horní Maršov dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Temný Důl 16
Horní Maršov 54226
Královéhradecký kraj Dětský domov se školou,  základní škola a školní jídelna Horní Maršov je příspěvkovou organizací  přímo řízenou  MŠMT. Je zařízením určeným pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a...
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Horská 309
Hostinné 543 71
Královéhradecký kraj Školní metodik prevence:  Mgr. Doubrava Dřízhalová, tel. 499 404 279, mail: dd1967seznam [dot] cz  Preventivní program školy na léta 2017 – 2019 najdete na této adrese. 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Hamr dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Školní 89
Hamr na Jezeře 47128
Liberecký kraj Dětský domov se školou v Hamru na Jezeře je státní školské zařízení pro realizaci ústavní a ochranné výchovy. Jeho zřizovatelem je MŠMT ČR. Zařízení vzniklo dne 1. 9. 1967. Je příspěvkovou organizací s právní...
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov - Liberec diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, dětský domov, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
U Opatrovny 444/3
Liberec 4 46001
Liberecký kraj Do DDÚ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky, přičemž dětská populace je velmi pestrá, děvčata i chlapci,  kvůli kterým si jejich nejbližší okolí dělá starosti, s nápadnostmi...