Rodič – dítě – pedagog

P - prevenceVybrané texty

Problematika výchovy a vzdělávání nás provází staletími, napříč všemi kulturními, politickými a společenskými uskupeními. Rodičovská role v současnosti je náročná neméně než v době slavného filozofa. Během své čtyřicetileté pedagogické praxe jsem vypozorovala několik oblastí, které mají značný vliv na úspešnost výchovně-vzdělávacího procesu v období vývoje dítěte do šesti let. Do tří let dítěte je to ve výrazné většině rodič, kdo se podílí na jeho výchově. S nástupem do předškolního vzdělávání se k roli rodiče přidává pedagog, který může zásadním způsobem ovlivnit nejen výchovu, ale také psychosomatický
vývoj dítěte. Vývojové období do šesti let je zásadním obdobím, které vytváří základy pro fungování člověka v jeho dalším živote (85 % základu osobnosti se tvoří do 6 let života). Stavební kameny, které položíme do základu rozvoje osobnosti v tomto období, se pak mohou projevit v pozdějším věku jako dobrý základ pro vznik zralého, sebevědomého jedince zvládajícího různé i složité životní situace. Rodiče by měli pečlivě vybírat předškolní zařízení a pedagogy. Je to jejich odpovědnost, komu svěří své díte do péče.

NáhledPřílohaVelikost
rodic_-_dite_-_pedagog.pdf5.64 MB