Projevy předsudků v chování v rámci školní třídy

P - prevenceVybrané texty

Škola je místem setkávání, je institucí vystavěnou na multikulturních základech, na rovnoprávném a rovnocenném přístupu ke všem bez rozdílu. Vyučující, žáci a studenti jsou tak postaveni před zásadní úkol – osvobodit se ze zajetí vlastních předsudků vůči odlišnosti a přijatých stereotypů a hledat cestu vzájemného respektu a spolupráce. Následující text je zaměřen na školní třídu jako svébytnou sociální skupinu. Přibližuje, jaké jsou negativní dopady chování řízeného předsudky na jednotlivce a jakým zpusobem vnímá tyto projevy třída. V závěrečné části jsou nastíněny nekteré možnosti intervence a způsoby, jak tomuto negativnímu chování předcházet, především prostřednictvím pravidelné a cílené práce se třídou a spolupráce s odborníky.

NáhledPřílohaVelikost
projevy_predsudku.pdf2.67 MB