Příklady dobré praxe

P - prevenceD - dobrá praxe

Aktualizované příklady dobré praxe z oblasti programů primární prevence rizikového chování najdete na www.osprch.cz