Popis rizikového chování

Rizikové chování v dopravě můžeme obecně charakterizovat jako takové jednání, které vede v rámci dopravního kontextu k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím.
Dělíme ho zejména podle cílové skupiny, o které pojednáváme. Základní dělení představují motorizovaní a nemotorizovaní účastníci dopravy:
a) chodec,
b) cyklista,
c) cyklista v městském prostředí,
d) cestující hromadnou dopravou,
e) spolujezdec v motorizovaném vozidle,
f) řidič mopedu nebo motocyklu s objemem do 50 cm3.
Druhým kritériem pro dělení je věk cílové skupiny.
Z pohledu prevence ve školách je nejvýznamnější dopravní výchova, která začíná na prvním stupni základních škol (navazuje na předškolní dopravní výchovu) a trvá až do prvního ročníku středních škol.
Dělení podle věku:
1. stupeň základní školy – chodec, cyklista a cestující hromadnou dopravou,
2. stupeň základní školy – cyklista v městském provozu,
střední škola – cyklista v městském provozu, řidič mopedu a motocyklu do 50 cm3, spolujezdec.
Dělení podle typu rizikového chování:
1. rizikové chování způsobené vlivem návykových látek (alkohol a jiné drogy),
2. rizikové chování způsobené neznalostí dopravních předpisů,
3. rizikové chování způsobené osobnostními faktory (agresivní jednání, vyhledávání vzrušujících zážitků, depresivita, přeceňování vlastních schopností).

R - rizikové chování