Partneři řešení

Na koho se obrátit:

Nevládní organizace proti pravicovému a etnickému extremismu, rasismu, a xenofobii:

Proti antisemitismu:
Liga proti antisemitismu, http://antisemitismus.wz.cz/
Národní památník Terezín, http://www.pamatnik-terezin.cz/showdoc.do?docid=4
Židovské muzeum Praha, http://www.jewishmuseum.cz/
V rámci boje proti levicovému extremismu možnost využití zájmových skupin poškozených komunistických režimem (Konfederace politických vězňů, http://www.kpv-cr.cz/)
Poradenství proti náboženskému extremismu: http://www.sekty.cz/www/index.php

Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konsistentní extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo antisemitským podtextem.
Policii vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost (např. , opakované rasistické verbální výpady se závažnými dopady na psychiku terčů takových výpadů apod.) a na takto motivované vážnější formy násilí.
Pedagog má možnost sebevzdělávání v problematice extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu i v procvičování argumentačních schopností. Výraznou roli může sehrát jeho neformální autorita a charisma.
Obtížné je prosazování pedagogických protiextremistických postupů tehdy, pokud extremismus, rasismus, xenofobii či antisemitismus podporují rodina, partneři nebo vlivní vrstevníci a vzory mladých lidí.
 

R - rizikové chování