Partneři řešení

Je třeba vždy kontaktovat – pediatra, rodiče vždy, když
1) dítě výrazněji zhubne,
2) opakovaně bylo přistiženo, že zvrací (stačí informace od vrstevníků),
3) sebepoškozuje se.
Rodiče i když dítě nechodí do školní jídelny.
Na koho se lze dále obrátit:

  • Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965353) – Každou 3. středu v měsíci ve 14,30 Klub pro rodiče a blízké osoby (i učitelé, spolužáci) pacientů s PPP
  • Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 433 400)
  • Anabell – občanské sdružení (postaatanabell [dot] cz)
  • Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 58 06 97)
  • Linky důvěry
  • Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny)
  • Fórum zdravé výživy : www.fzv.cz
R - rizikové chování