P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Zdravé klima škol

R - rizikové chováníP - prevenceD - dobrá praxe
15.03.2012 - zahájení: 10:00, ukončení: 15:00

Program:
1. Zahájení konference – Ing. Alena Synková, vedoucí Odboru školství a volnočasových aktivit Magistrátu Hradec Králové
2. Seznámení s výstupy projektu " Společnou cestou ke zdravému klimatu škol"

Specializační kurz prevence rizikového chování

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
01.02.2012 - 08:00

 
Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás na prevenceatcppt [dot] cz / vzdelavaniatcppt [dot] cz nebo na tel. 377 220 325, 731 183 394.
 
 
 
Specializační kurz prevence rizikového chování je tvořen 13 semináři a odbornou stáží ve střediscích CPPT, o. p. s. v celkovém rozsahu 255 výukových hodin.
Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je:

Stanovisko k testování ve školách

R - rizikové chováníP - prevence

Stanovisko MŠMT k testování ve školách a školských zařízeních

Volba partnera při realizaci Minimálního preventivního programu

P - prevence

Praktický návod pro školy – Jak vhodně zvolit Minimální preventivní program.

Indikovaná prevence

Prevence zaměřená na takové skupiny, kde je riziko výskytu jevu či rizikového chování značné. Indikovaná prevence zohledňuje míru rizika a při jejím uplatnění se volí kombinace vyhodnotitelných intervencí, které podporují změnu chování.

P - prevence