Zařízení pro děti – cizince. Diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola - Praha 5

Činnost tohoto zařízení je upravena zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a vyhláškou č. 438/2006 Sb. Péče v tomto zařízení odpovídá péči poskytované českým dětem v obdobných zařízeních, ale s některými službami navíc, jako např. využívání služeb tlumočníků nebo zvýšený počet vyučovacích hodin českého jazyka. Hlavní náplní zařízení je integrace nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu v České republice při zachování, pochopení a respektování jejich sociálních, etnických, kulturně-historických a náboženských zvyklostí. Zařízení je specializované přímo na děti-cizince, s dlouholetou zkušeností, celorepublikovou působností, metodami vedení a podpory při zajišťování péče o nezletilé cizince bez doprovodu (dále jen NBD). Zároveň je zařízení koordinačním prvkem při zajišťování péče o NBD v ČR.

Sídlo
Zařízení pro děti – cizince. Diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola - Praha 5
Radlická 30
Praha 5 15000
Javascript is required to view this map.
Hlavní město Praha