Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna - Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 je umístěn v krásném prostředí Českého středohoří, je určen pro dívky, s celkovou kapacitou 48 lůžek. Děti umístěné soudem do zařízení se mohou vzdělávat v ZŠ při našem zařízení, nebo docházet do místní obecní ZŠ.

Ve střední škole se vzdělávají dívky ve dvouletém učebním oboru Práce ve stravování a Provozní služby. V rámci výuky i výchovy se dívky účastní různých zájmových útvarů, besed, exkurzí, výletů, kulturních představení. S dívkami pořádáme společně s institucemi v obci a jinými zařízeními různé akce, např. den otevřených dveří, hudební soutěže, soutěže v oboru vaření, dny her a soutěží, lyžařský výcvik aj. Dívky využívají možnosti hippoterapie, tvorby v keramické dílně, hudebního i sportovního vyžití. V oblasti ICT slouží dětem dvě interaktivní tabule, každá učebna je vybavena multimediálně. Využívají venkovního vybavení v areálu a hlavně okolní přírody. Zaměřuje se na úzkou spolupráci především s rodiči a kurátory.

Snahou je, aby se dívky cítily přirozeně a dobře, a být ku pomoci řešit jejich ne jen osobní problémy. Zařízení je nejstarší v ČR, vzniklo již v roce 1880.

Sídlo
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna - Kostomlaty
Požárnická 168
Kostomlaty pod Milešovkou 41754
Javascript is required to view this map.
Ústecký kraj