Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna - Boletice

V zařízení se pracuje s chlapci s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Z toho vyplývá, že každý z nich má problémy v nějaké oblasti týkající se rizikového chování. V mnoha oblastech se jedná o prevenci sekundární a terciární, kdy se pracuje s jedinci užívajícími návykové látky a páchajícími trestnou činnost. Často jsou to děti, které jsou zde umístěni za záškoláctví a výchovné problémy ve škole i rodině.  Mnohé činnosti probíhají skupinově ve třídě nebo ve výchově. Děti se seznamují s následky nevhodného chování, které ohrožují jejich zdraví. Součástí zařízení je oddělení pro děti s extrémními poruchami chování.

Sídlo
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna - Boletice
Vítězství 70
Děčín 40711
Javascript is required to view this map.
Ústecký kraj