Světlo Kadaň z.s.

Posláním programu je:

- cílené ovlivňování postojů cílové skupiny tak, aby se vyhnula rizikovému chování, užívání návykových látek (včetně legálních), aby si dokázala odpovědět na otázky sociální adaptace a komunikace, vyhnula se dalšímu asociálnímu chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování.

- zvýšit kompetenci odborné a rodičovské veřejnosti pro preventivní působení na děti a pro včasné řešení vzniklého problému v souvislosti s nežádoucími sociálními jevy.

Sídlo
Světlo Kadaň z.s.
Husova 1325
Kadaň 432 01
Javascript is required to view this map.
Ústecký kraj