Občanské sdružení Divadelta

Občanské sdružení Divadelta nabízí programy primární prevence prostřednictvím Divadla ve výchově.
Divadlo ve výchově je edukačně zaměřený typ divadla, jehož hlavním cílem je jeho účastníky
formovat a přinášet jim nové zkušenosti pomocí přímého zážitku.
Nejčastější forma je Divadlo Fórum.
Metoda divadla Fórum spočívá v herci zahraném divadelním představení, které zobrazuje daný konflikt. Tento problém vychází z reálného prostředí cílové skupiny. Během představení je problém eskalován do neúnosné míry s katastrofickým závěrem. Divákům (pedagogům) je představení nastoleno tak, aby v nich vyvolalo potřebu změnit děj. V následné fázi divadla Fórum diváci (pedagogové) mají jedinečnou možnost zasáhnout vlastní iniciativou do děje příběhu a tím na vlastní kůži prožít a řešit nastolený problém.
Divadelta o.s. se specializuje na programy zaměřené na primární prevenci a v nejaktuálnější nabídce nabízí tyto představení:
Nový Spolužák
Téma: Šikana
Doba trvání programu: 90 minut
                Představení je určeno pro žáky I. a II. stupně základních škol.
Do třídy přichází nová spolužačka Soňa. Nikoho zde nezná, ale rády by do třídy zapadla. Děti ve třídě najdou v důvěřivé Soně snadnou kořist a začnou ji zkoušet. Musí ji přece prověřit, aby zapadla do kolektivu. Postupně se ale z legrace stane vážná věc. Soňa je postupně zatahováno do zákeřné hry o svou vlastní hrdost a dokonce i holý život…
Děti si uvědomí, jak je těžké obstát před kolektivem, jaké jsou stupně a druhy šikany, jaké mohou být následky šikany, jak se aktivně bránit a komu se svěřit.
Vadí, nevadí
Téma představení: Alkohol I.
Doba trvání programu: 90 minut
Představení je určeno pro žáky I. a II. stupně základních škol.
V pěti scénách se odehraje příběh žáků deváté třídy na závěrečném školním výletě, při kterém hraje výraznou roli alkohol. Ústřední postava Dušan je zamilován do své spolužačky Šárky. Školní výlet vidí jako svou poslední šanci jak své city k ní projevit. Pod nátlakem svých spolužáků kupuje alkohol, který mu má pomoci k získání Šárky. Poslední noc na výletě pod tíhou okamžiku pije tak, až se otráví alkoholem a umírá bez pomoci svých „kamarádů“.
Děti si uvědomí jak je těžké, ale zároveň důležité umět říci ne, proč lidé pijí a co jim to přináší, jaké jsou pozitiva a negativa alkoholu, jak jednat s opilými lidmi, jak nést zodpovědnost za své činy.
Povím vám svůj příběh
Téma představení: Alkohol II.
Doba trvání programu: 90 minut
Představení je určeno pro žáky II. stupně vyšších ročníků základních škol a žákům středních škol.
                Představení pojednává příběh tří adolescentů, kteří se potkají ve výchovném ústavu. Každý proto, že nějakým způsobem zneužil alkohol a dostal se do konfliktu se zákonem. Každá postava vypráví svůj příběh a diváci se dozvídají, jak alkohol pozměnil chování a osobní hranice postav. Martina přestala vnímat nebezpečí a na diskotéce byla znásilněna. Roman byl po požití alkoholu agresivní a popral se s policisty. Kamil řídil opilý a zabil svoji přítelkyni.
                Děti si uvědomí, jak alkohol mění lidské vnímání reality a jak posouvá lidské hranice, jak jednat a komunikovat s opilými lidmi, kam až může vést lehkovážné chování spojené s alkoholem.
Konečně!
Téma: Drogy
Doba trvání programu: 90 minut
Představení je určeno pro žáky II. stupně základních škol. Hlavní postavou je student deváté třídy ZŠ Láďa. Na začátku příběhu prožívá rozchod, který ho psychicky nalomí. Hledá možnosti úniku, které nachází v drogách. Postupně se zvyšuje závislost a mění se i jeho morální hodnoty a celkový životní styl. Příběhem se prolínají další tři postavy, které na Láďův stav různě reagují a ovlivňují tak jeho rozhodování. Stav se vyhrotí až k Láďově kriminální činnosti, fyzickému napadání spolužáků a silné drogové závislosti.
Děti si uvědomí nebezpečí závislostí, a co vše může být závislost, jaké drogy existují a jak se dělí, jak pomoci a jak se ubránit nabízení drog.
Poslední mince
Téma: Finanční gramotnost
Doba trvaní: 90 minut
Představení je určeno pro žáky II. stupně vyšších ročníků základních škol a žákům středních škol.
Hlavní postavou je patnáctiletý Dominik, který se vrací po prázdninách do školy, a všichni se mu smějí, že má zastaralý mobil. Dominik je tam zmanipulován módními trendy, že je odhodlán si nový mobil koupit, ať to stojí, co to stojí.  Půjčuje si, kde to jen jde a navíc záludně získává peníze od rodiny, které lže. Tím ale Dominik nekončí a ve své lehkovážnosti jde ještě dál a půjčené peníze nevrací…Dojde to tak daleko, až musí požádat o půjčku lichváře…A dluhy se kupí a kupí a nikdo o ničem neví. Jak tohle dopadne?
Děti si uvědomí manipulativnost reklam, naučí se zdravě hospodařit, psát si příjmy a výdaje, nepůjčovat si, pokud na to nemají, nelhat o své finanční situaci, vždy finanční problémy řešit, neřešit půjčku půjčkou a nepůjčovat si od nebankovního sektoru.
 
Trest
Téma: Agresivita
Doba trvání: 90 minut
                Představení je určeno žákům I. stupně základních škol.
Milan Válek strčil svou spolužačku Anetu ze schodů a ta je teď v bezvědomí. Milan tvrdí, že si za to mohla sama…Jak to bylo? Odhaluje se příběh Milana, to jaký je, jaké má kamarády a jak s nimi komunikuje. Co se stalo mezi ním Anetou. Ze začátku to byla jen legrace ve třídě, pak legrace po celé škole a pak dokonce po internetu. Legrace ale skončila velmi brzo, alespoň pro Anetu a Milana a začala honba za pomstou, která došla velmi daleko. Jaký trest si Milan zaslouží a proč?
Děti si uvědomí co je agresivita, že každému vadí jiné věci, jak agresivita úzce souvisí se šikanou, jak agresivitě předcházet, jak ji asertivně řešit.
Gramofonová deska
Téma představení: manipulace
Doba trvání programu: 90 minut
Představení je určeno pro žáky II. stupně vyšších ročníků základních škol a žákům středních škol.
Mirek Sokol je 17 ti-letý učen zahradnické školy. Má pocit, že ve svém životě ho všichni jen využívají. Neví jak se bránit a prosadit svůj názor. Program Gramofonová deska ukáže Mirkův život v různých situacích (doma, ve škole, na praxi, mezi kamarády). Účastníci budou mít možnost díky Mirkovu příběhu zjistit, co všechno může být manipulace a jak se jí bránit.
Děti si uvědomí zásady asertivního jednání, praktické asertivní techniky (gramofonová deska, umění říci „ne“, umění kompromisu)jak umět sdělit a přijímat kritiku.
 

Sídlo
Občanské sdružení Divadelta
E. Beneše 575
Hradec Králové 500 12
Javascript is required to view this map.
Karlovarský kraj