Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Chrastava

DDŠ zajišťuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou, popř. s nařízeným předběžným opatřením, které mají diagnostikovány poruchy chování. DDŠ je speciální výchovné zařízení, jehož hlavní náplní je náprava nedostatků ve výchově a vřazení dítěte do společnosti. Touto hlavní myšlenkou by měla být vedena každodenní činnost všech pracovníků domova, nejen pedagogických. Každý z pracovníků by měl být všem dětem vzorem v každé situaci a jejím řešení, ať už jde o vytváření a rozvíjení kvalitních mezilidských vztahů, udržování pořádku, řešení konfliktů a problémů nebo hospodárné zacházení s vybavením DDŠ. Důležitou podmínkou této práce je jednotné působení všech zaměstnanců na dítě, trpělivý, laskavý, ale důsledný přístup k dětem, vytvoření příznivé pracovní atmosféry a optimálního prostředí pro svěřené děti.

Sídlo
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Chrastava
Školní 438
Chrastava 46331
Javascript is required to view this map.
Liberecký kraj