Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Hamr

Dětský domov se školou v Hamru na Jezeře je státní školské zařízení pro realizaci ústavní a ochranné výchovy. Jeho zřizovatelem je MŠMT ČR. Zařízení vzniklo dne 1. 9. 1967. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou s maximální koedukovanou kapacitou 48 dětí. Součástí DDŠ je základní škola, kam dochází většina z umístěných dětí. Ve výjimečných případech dojíždějí děti do jiné školy či učiliště v nejbližším okolí. DDŠ spravuje majetek skládající se ze tří internátů, školy a jedné provozně-správní budovy. Od začátku kalendářního roku 2012 byla uvedena do provozu nová školní budova s přilehlým sportovním hřištěm. Zařízení má v bezplatném nájmu hřiště obce Hamr na Jezeře.

Sídlo
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Hamr
Školní 89
Hamr na Jezeře 47128
Javascript is required to view this map.
Liberecký kraj