Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna - Praha 4

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222 je školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Plní diagnostické, výchovně vzdělávací a preventivní úkoly v oblasti závad a poruch chování. Jeho činnost se řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb. Dále zákonem č. 109/2002 Sb. a prováděcí vyhláškou č.438/2006 Sb. Kapacita zařízení je 32 lůžek pro děti, chlapce i děvčata plnící povinnou školní docházku. Ty jsou organizovány ve čtyřech výchovných skupinách a čtyřech třídách základní školy. Odborný tým tvoří především vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové na pozicích učitelů a vychovatelů a dále psychologové a sociální pracovnice. Ústav má od roku 1994 status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zařízení přijímá především děti z Prahy a Středočeského kraje z rozhodnutí soudu a doplňkově též na diagnostické pobyty na základě smlouvy se zákonnými zástupci. Metodicky řídí dětské domovy v této spádové oblasti. Dětský diagnostický ústav je režimové zařízení s individuálním přístupem k dětem, které využívá komunitní formy práce. Doplňkově též metodu biofeedback.

Sídlo
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna - Praha 4
U Michelského lesa 222
Praha 4 14000
Javascript is required to view this map.
Hlavní město Praha