Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Plzeň

Přijímá zpravidla děti, které plní povinnou školní docházku. Děti DDÚ mají problémy s chováním ve škole i mimo školu, v rodině. Jedná se převážně o děti s problémovým chováním, negativním postojem ke škole spojeným s dlouhodobým záškoláctvím, ve škole neúspěšné, děti selhávající v sociálních, rodinných a dalších komunikačních vztazích, děti konfliktní, děti pocházející ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, děti páchající trestnou činnost prvotně nebo opakovaně, děti, které mají problém s látkami vyvolávajícími závislost. Děti jsou k pobytu přijímány na základě usnesení o předběžném opatření, rozsudku o nařízení ústavní výchovy, na základě rozsudku o uložení ochranné výchovy a dále pak na základě dohody o dobrovolném pobytu. Dětský diagnostický ústav poskytuje služby a péči, především v lokalitě Plzeňského a Karlovarského kraje.

Sídlo
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Plzeň
Karlovarská 67
Plzeň 32318
Javascript is required to view this map.
Plzeňský kraj