Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Olomouc

Dětský diagnostický ústav Olomouc poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a dětem umístěným na dobrovolném pobytu. Poskytuje péči rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření a také ambulantní a poradenské služby dětem, které jsou ohroženy rizikovým chováním, ale také vystaveny nepříznivým podmínkám sociálním, rodinným a školním. Naším posláním je rovněž poskytovat podporu a vedení rodičům ohrožených dětí a komplexní práce s rodinou směřující k nápravě vztahů a odvrácení případného sociálního selhání.

Sídlo
Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Olomouc
Ústavní 9
Olomouc - Svatý Kopeček 77200
Javascript is required to view this map.
Olomoucký kraj