Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Brno Hlinky

Diagnostické zařízení tzv. prvního kontaktu pro děti, které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Přijímáme děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením o umístění, které ve všech případech vydává soud. Po skončení dvouměsíčního diagnostického pobytu jsou děti rozmísťovány do různých typů speciálních školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. V naší síti jde o 25 dětských domovů rodinného typu a 3 dětské domovy se školou. Část dětí je umísťováno administrativní cestou bez dg. pobytu (předškolní děti, některé sociální případy). Během diagnostického pobytu projdou děti komplexním vyšetřením zdravotním (včetně odborných vyšetření), psychologickým, speciálně pedagogickým, didaktickým, probíhá sociální šetření.

 

Sídlo
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Brno Hlinky
Hlinky 140
Brno 60369
Javascript is required to view this map.
Jihomoravský kraj