Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Hradec Králové

Děti jsou do péče diagnostického ústavu umísťovány na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, uložení ochranné výchovy, nebo na základě předběžného opatření soudu. Do střediska výchovné péče jsou děti umísťovány především na základě žádosti zákonných zástupců, případně také z rozhodnutí soudu. V rámci preventivní péče obě pracoviště poskytují také ohroženým dětem v kontextu jejich rodiny ambulantní programy. V diagnostickém ústavu na základě výsledků komplexní diagnostiky a zpracovaného příslušného výchovně terapeutického programu je po absolvování pobytové péče podán příslušnému pracovišti OSPOD, potažmo soudu, návrh k následnému vhodnému přemístění dítěte, případně k jeho předání do rodinné péče. Rozhodujícími kritérii pro návrh přemístění dítěte do jiného školského zařízení je jeho osobnostní charakteristika, zahrnující typ problémů, věk dítěte, dále místo bydliště a volné kapacity odpovídajících zařízení a programů.

 

Sídlo
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Hradec Králové
Říčařova 277
Hradec Králové 50301
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj