Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov - Liberec

Do DDÚ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky, přičemž dětská populace je velmi pestrá. Děvčata i chlapci,  kvůli kterým si jejich nejbližší okolí dělá starosti, s nápadnostmi v chování či prožívání, děti týrané, zneužívané či opuštěné, děti mentálně retardované i děti intelektově nadané, např. i žáci víceletých gymnázií, děti v krizi z rozvodu rodičů či krizi vývojové – např. pubertální. Děti z rodin, kde se žije na hranici chudoby, ale i  děti z rodin s velmi dobrým hmotným zabezpečením.

Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí soudu.

Cílem diagnostického pobytu je provést kvalitní diagnostiku, poskytnout první sociální pomoc a kvalitní terapii včetně krizové intervence a nastartovat změny v chování či prožívání, které umožní návrat dítěte zpět do rodiny, pokud je to z hlediska nejlepšího zájmu dítěte možné.

Sídlo
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov - Liberec
U Opatrovny 444/3
Liberec 4 46001
Javascript is required to view this map.
Liberecký kraj