CPPT, o.p.s.

P-centrum, CPPT, o.p.s. poskytuje podporu při prevenci a řešení rizikového chování.

Poskytujeme služby:

  1. PRO ŠKOLY A PEDAGOGY
  • Vzdělávání pro učitele:

Kurzy, semináře a supervize pro učitele se zájmem o vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování.

  • Programy pro třídy a jejich učitele:

Program všeobecné primární prevence pro běžné třídní kolektivy bez rozdělení na méně či více rizikové.

Program selektivní primární prevence pro kolektivy, které se nacházejí v rizikové situaci nebo se rizikově chovají.

  1. PRO DĚTI, MLADÉ LIDI A JEJICH BLÍZKÉ
  • „-21“ adiktologická a preventivní ambulance pro děti, mladé lidi a jejich blízké:

Strukturovaný program – intenzivní individuální, skupinová a rodinná podpora pro osoby ve věku 12–18 let s obtížemi se závislostním chováním.

Individuální a rodinné poradenství a terapie pro děti a mladé lidi ohrožené vznikem a rozvojem rizikového chování či rizikovou situací.

 

Více informací o službách na https://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum

e-mail: prevenceatcppt [dot] cz 

tel.: 377 220 325, 731 183 394

Sídlo
CPPT, o.p.s.
Plzenecká 13
Plzeň 326 00
Javascript is required to view this map.
Plzeňský kraj