CPPT, o.p.s.

P-centrum, CPPT, o. p. s. poskytuje podporu při prevenci a řešení rizikového chování.

Poskytujeme služby:

  1. PRO ŠKOLY A PEDAGOGY
  • vzdělávání pro učitele

kurzy, semináře a supervize pro učitele se zájmem o vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování.

  • programy pro třídy a jejich učitele

Program všeobecné primární prevence:

pro běžné třídní kolektivy, bez rozdělení na méně či více rizikové.

Program selektivní primární prevence:

pro kolektivy, které se nacházejí v rizikové situaci nebo se rizikově chovají.

  1. PRO DĚTI, MLADÉ LIDI A JEJICH BLÍZKÉ
  • „-21“ adiktologická a preventivní ambulance pro děti, mladé lidi a jejich blízké

Strukturovaný program:

intenzivní individuální, skupinová a rodinná podpora pro osoby ve věku 12 – 18 let s obtížemi se závislostním chováním.

Individuální a rodinné poradenství a terapie:

pro děti a mladé lidi ohrožené vznikem a rozvojem rizikového chování či rizikovou situací.

 

Více informací o službách na https://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum

Kontakt: prevenceatcppt [dot] cz nebo tel.: 377 220 325, 731 183 394

Sídlo
CPPT, o.p.s.
Plzenecká 13
Plzeň 326 00
Javascript is required to view this map.
Plzeňský kraj