Jak znám svět šikanování ve školách?

Otázka 1 z 10

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 379/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

skutečnosti, které ohrožují zdraví a bezpečí žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

skutečnosti, které ohrožují pouze bezpečí žáka.